კირკიტა მასწავლებლის მათემატიკური მაგალითები ტვინის სავარჯიშოდ. შეძლებთ ამოხსნას?

506

საინტერესო მათემატიკური მაგალითები ზრდასრულ ადამიანსაც საქმის გადადებას აიძულებს. თითქოს 10 წლით უკან ბრუნდებით, სკოლაში, სადაც მათემატიკის მასწავლებელი თქვენი ცოდნის შემოწმებას აპირებს. Vivien რამდენიმე ასეთ მაგალითს გთავაზობთ. შეამოწმეთ, თუ გახსოვთ მათემატიკური გამოთვლების წესები და ფორმულები.

მათემატიკური მაგალითები

1. პირველ მაგალითში არის ფრჩხილები და სწორედ ის იპყრობს მათ ყურადღებას, ვისაც მათემატიკაში საშუალო ქულა მაინც ჰქონდა. აქ გამრავლება და მიმატებაც არის. როგორ შეასრულოთ ისე, რომ არ დაუშვათ ბავშვური შეცდომა საბავშვო მაგალითში? ამოხსნა სცადეთ. ყველაფერი უნდა გამოგივიდეთ.

2. მეორე მაგალითში ფრჩხილები არაა, მაგრამ ამით ამოხსნა არ მარტივდება. აქ ვხედავთ გამოკლებას, გაყოფას, გამრავლებას და შეკრებას. ოთხიანებს დააკვირდით და გაარკვიეთ, რა თანმიმდევრობით უნდა გაყოთ და გაამრავლოთ.

3. ფრჩხილები ისევ არაა, მაგრამ ეს მოდუნების მიზეზი არაა. აქ ვხედავთ 3–ს ნულ ხარისხში. ალბათ, ყველას არ ახსოვს, რამდენი იქნება ეს და როგორ უნდა ამოხსნას მაგალითი. თქვენს მეხსიერებაში ჩაიხედეთ, რომ შესაფერისი წესი იპოვოთ. ბოლოს პასუხების შედარება არ დაგავიწყდეთ.

მინიშნებები და პასუხები:

  1. ფრჩხილები, გამრავლება და შეკრება. ამ თანმიმდევრობით უნდა შეასრულოთ არითმეტიკული მოქმედებები მოცემულ მაგალითში. და არა სხვაგვარად. ასე მივიღებთ 7 + 3 (1 + 4) = 7 + 3 × 5 = 7 + 15 = 22.
  2. გაყავით, გაამრავლეთ, შემდეგ სხვა მოქმედებები მარცხნიდან მარჯვნივ შეასრულეთ. ასე გამოვა 4 – 4 ÷ 4 + 4 × 4 = 4 – 1 + 16 = 3 + 16 = 19.
  3. ნებისმიერი რიცხვი, რომელიც ნულისგან განსხვავდება, ნულ ხარისხში 1–ის ტოლია. ამ მარტივი წესის ცოდნით ვხვდებით, როგორ ამოვხსნათ მათემატიკური მაგალითი. გამოდის 3 + 3 × 3 – 3º = 3 + 3 × 3 – 1 = 3 + 9 – 1 = 11.

თუ ყველა მაგალითში სწორი პასუხი მიიღეთ, გილოცავთ. სხვადასხვა მათემატიკური თავსატეხები ხშირად შეასრულეთ. ასე ტვინს საკვებს მისცემთ.